Vücutta kabarma neden olur?

Vücutta kabarık oluşumunun çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler konusunda açıklama yapan uzmanlar bazı bilgileri paylaştılar. İşte uzmanların açıklamaları…

Eritem üzerinde, içi duru bir sıvıyla dolu küçük saydam kabarcıkların meydana geldiği görülebilir. Kabarcıklı eritemlerin bir türüne egzamada rastlanır. Eğer egzamaya daha önce alerji konusunda sözedilen tahriş nedenleri yolaçmışsa, eritemler daha belirgindir. Bu durumda, kabarcıklar çok küçüktür. Kabarcıklar daha büyük olursa, uçuk, zona ya da suçiçeği gibi bulaşıcı hastalıklar söz konusudur. Bu hastalıklara aynı familyadan virüsler yolaçar. Yaşlı kişilerde, kabarcıklar sağlıklı deri üzerinde oluşur ve iz bırakırlarsa, nedeni bilinmeyen ve son derece tehlikeli bir hastalık olan pamfigüs’ten kuşkulanılır. Genç bir kişide, daha önceden var olan kırmızı bir leke üzerinde beliren kabarıklar ağrılı bir deri yangısı olan Düring Brocg hastalığını belirlerler. Doğumu izleyen ilk günlerde, bebeğin ellerinde ve ayak tabanlarında çıkan kabarcıklar frengi kökenli pamfigüsü belirtirler.
Papüller: Bunlar deride meydana gelen küçük, kenarları belirgin sertçe kabartılardır. İçlerinde sıvı yoktlır ve kısa sürede iz bırakmaksızın kaybolurlar. En yaygın olan lan siğillerdir.
Geniş plaklar oluşturan ve çoğu zaman kaşıntılara yolaçan pembe, kuru, parlak yüzeyi çizgili papüller bir tür deri hastalığı olan liken belirtisidir. Avuç içlerinde ve alında görülen sızıntılı papüller frenginin tipik belirtileridir. Tüberkülitler, adlarından da anlaşılacağı gibi, tüberküloz yani verem kökenli papüllerdir. Besnier Boeck hastalığında da, yüzde ve kollarda, sarkoyit adı verilen, saçma iriliğinde, veya daha büyük taneler halinde koyu renkli şişlikler görülür. Papüller ödemli ve pembe renkliy seler ve kaşıntı yapıyorlarsa, alerji kökenli ve kısa sürede kendiliğinden kaybolabilen bir kurdeşen söz konusudur.

Püstüller: Bunlar içinde irin bulunan sivilceler ya da kabarcıklardır. Streptokok ya da stafilokokların yolaçtığı impetigo ve çıbanlar püstüllerin en tipik ve yaygın biçimidir. Benzer irinli hastalıklar veya piyodermitler (bir tür deri yangılanması) meydana geldiğinde ve özellikle yinelendiğinde, şeker hastalığından kuşkulanmak gerekir. Püstüller yüzde sakal bölgesinde oluşurlarsa, bu durum sikozis adını alır.
Burun kızarması
Bu tipik biçimiyle burunda görülen eritroz (kızarma) yüzü ve kulakları da etkiler. Özellikle yemeklerden sonra meydana gelen bu kızarma kılcal damarların genişlemesine yolaçar. Bu genişleme kalıcı olduğundan kızarıklık sürekli bir hal alır. Bu durum çoğu zaman kıl keseciği yangısıyla karıştırılır. Böylece, yanlış değerlendirilen kızarıklık, daha sonra burnun irileşmesine neden olur. Ani bir ısınmayla ağrımaya başlayan morumsu bir burun, soğuğun yolaçtığı bir deri bozukluğunu belirtir. Eritemli deri vereminde de, burnun dip kısımlarını kızarıklıklar kaplar, yanaklar çöker, yüzde böylece önemli biçim değişiklikleri meydana gelir.
Renk değişiklikleri:Melanodermi olarak da adlandırılan renk değişikliği yaygınlaşırsa, böbreküstü bezleri yetmezliği ya da Addison hastalığı, demir metabolizması bozukluğundan ileri gelen bronz renkli siroz, hatta uzun süreli bir kimyasal zehirlenme düşünülmelidir. Deri hastalığı yerel ise, yazın sık görülen basit kırmızı lekelerden başka bir şey değildir. Ancak varisli bacaklarda koyu renkli bir deri yangısı da söz konusu olabilir. Renk değişikliği Beyaz bölgelerle kesintiye uğrayıp dalgalı bir görünüm,aldığı zaman lökomelanodermiden sözedilir. Buna güneş yanığı gibi bazı deri bozuklukları yolaça-bilir. Ancak bu durum çoğu kez nedeni bilinmeyen bir hastalıktan ileri gelir. Bu hastalık vücutta beyaz lekeler meydana getirerek kendini gösterir.

A) Bu kesit, boynuzsu tabaka altında oluşmuş, içi kan sıvısı dolu bir kabarcığı göstermektedir.

B) Bir kabarcıktan ya da bir püstülden farklı olarak, papül katı bir kabarıklıkla belirlenir. Papül bir topluiğne başı ya da bir mercimek büyüklüğünde olabilir.

C) Boynuzsu tabaka altında oluşan ve irin toplayan bir püstül.


Vücutta kabarma neden olur? makalesi Ana Sayfa, Genel Sağlık kategorisinde yayınlanmaktadır.

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.